แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินกรณีชำระผ่านช่องทางโอนเงิน หากชำระด้วยบัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งชำระเงิน