นโยบายการรับประกัน

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์
www.szagroup.com
มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต และผู้นำเข้า
โดยเงื่อนไขการรับประกัน จะระบุไว้ในใบรับประกัน
หรือท่านสามารถสอบถามได้ขณะสั่งซื้อ
 

นโยบายการรับคืนสินค้า

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน เปลี่ยนสินค้าที่ซื้อไปจากบริษัท
โดยที่มิได้มีความเสียหาย หรือบกพร่องจากการใช้งานปกติ
โดยการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับซ่อม หรือเคลมสินค้าที่ไม่ได้ซื้อไปจากบริษัท
โดยการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

เมื่อสินค้าพบการผิดปกติจากการใช้งานและอยู่ในประกัน 

กรุณาติดต่อร้านเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

1.ติดต่อเรา คลิกที่นี่เพื่อติดต่อ

2.Email
: info@www.szagroup.com

3.โทร 080-919-1966

เมื่อได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ 

ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

1.กรณีสินค้ามีปัญหาจากการใช้งานภายใน 7 วัน
หากพบปัญหาเนื่องจากความผิดพลาดจากการผลิตทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่
 

2.หากมีปัญหาหลังจากการใช้งาน 7 วัน ทางเราจะส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม

3.ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้
จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

1.สินค้าหมดประกัน

2.ไม่มีใบเสร็จ

3.สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด

4.สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข

5.ตัวหูฟังไม่ครอบคลุมกรณีสายขาดใน

6.ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้
แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

7.สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง 

**โปรดนำใบเสร็จมาด้วยทุกครั้ง**